mondriaan
van realisme naar abstractie
Laatste reacties

   

  ......deze tekst wordt op dit moment bewerkt..................

  het onderzoek naar het werk van Mondriaan staat beknopt te lezen op astroarts.punt.nl

   

   

  Piet Mondriaan

  Piet Mondriaan werd geboren op 7 maart 1872 in Amersfoort.

  In 1875 verhuisde het gezin naar Winterswijk.

   

  Tekenen

  Zijn vader was naast hoofdonderwijzer een begaafd amateur-tekenaar. Mondriaan heeft al vroeg leren tekenen.

   

  Schilderen

  In 1886, 14 jaar oud leerde Mondriaan zichzelf schilderen. Zijn oom, Frits Mondriaan, zelf schilder behorend tot de Haagsche School, gaf hem adviezen.

   

  Opleiding Tekenen

  Mondriaan haalde enkele Aktes Tekenen.

   

  Academie

  In 1892, 20 jaar oud, verliet Mondriaan het provinciale Winterswijk, en ging naar Amsterdam naar de Academie. Hij kwam hier in aanraking met de Amsterdamse impressionisten, als George Breitner en Isaac Israëls.

  In 1894 werd hij lid van de kunstenaarsvereniging "Arti et Amicitiae", later ook van Sint Lucas.

   

   

  Onderzoek naar kosmobiologische elementen in het werk van Mondriaan

  In het onderzoek naar vorm- en kleuraspekten in de beeldende kunst hebben we kunnen vaststellen dat vormkrachten tijdens de prenatale ontwikkeling van kunstenaars van invloed zijn op het vorm- en kleurkarakter van het beeldende werk.

  Deze vormkrachten hebben we kunnen herleiden tot planeetaspekten die tijdens de prenatale ontwikkeling hebben plaatsgevonden.

  Astrologisch onderzoek richt zich op geboortehoroskopen en de progressies daarin.

  Kosmobiologisch onderzoek bekijkt vooral de planeetaspekten tijdens de prenatale ontwikkeling van een mens, en kijkt tevens naar de geboortehoroskoop en de progressies.

  Mondriaan is een uniek voorbeeld waarin vooral de planeetaspekten tijdens de prenatale ontwikkeling van invloed blijken te zijn geweest.

  Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle planeetaspekten. Het geheel overziend, vallen in de prenatale ontwikkeling de Saturnus-aspekten op tijdens de tweede levenshelft. Het is de periode waarin Mondriaan tot zijn unieke werken komt.

   

  Mars-aspekten

  Kijken we naar het begin van zijn levensloop, dan zien we een progressieve Mercurius conjunct Mars en een progressieve Zon conjunct Mars. Beide aspekten duiden op een aanleg richting het tekenen. Deze Mars-aspekten zijn we meerdere malen tegengekomen in het kunstonderwijs. Mondriaan zal, op aandringen van zijn vader, enkele Aktes Tekenen halen, om daar eventueel als leraar een inkomen mee te verdienen.

   

  Zon conjunct Uranus

  Verder zien we een Zon conjunct Uranus in de prenatale ontwikkeling, welk aspekt samenvalt met een keuze van Mondriaan om kunstschilder te worden.

   

   

   

  Reacties
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl