mondriaan
van realisme naar abstractie
Laatste reacties

   

   

  ... wordt nog verder uitgewerkt .....

   

  Horoscoop van Mondriaan uit 1912

  In het begin van 1912 liet Mondriaan 'n uitgebreide horoscoop maken door Adriaan van de Vijsel. De proefhoroscoop van eind 1911 maakte hem blijkbaar nieuwsgierig. Van de Vijsel werkte deze horoscoop uit in vier delen. Inhoudsopgave volgt hieronder.

   

  Traditionele horoscoop van Adriaan van de Vijsel (1877 - 1976)

  Het geheel overziend, is deze horoscoop heel traditioneel van opzet. Het bespreekt de plaats van de Ascendant, de heerser ervan en de plaats van deze heerser in het teken en in het huis. Verder worden de Zon en de Maan beschreven en de plaats in het teken en in het huis. Aspekten met andere planeten als Saturnus, Jupiter, Venus, Mercurius. Daarna volgen beschrijvingen van bijna alle huizen en hun werkgebieden. Om vervolgens de horoscoop af te sluiten met een samenvatting en een overzicht.

  Het lijkt er op dat hiermee alles gezegd is. Mondriaan wordt getypeerd en gekarakteriseerd. Wat ontbreekt zijn de progressies, die iets meer zouden kunnen vertellen over de verdere ontwikkeling van Mondriaan. Een geboortehoroscoop is maar een uitgangspunt. Ook ontbreken de zogenaamde transits, dat zijn de actuele planeetstanden, die iets meer zouden kunnen zeggen over de tijdsfactoren, de omstandigheden waarin het leven van Mondriaan zich afspeelde.

   

  Voorgeboortelijke momenten, door de astroloog Leo Knegt (1882 - 1957)

  Het was de astroloog Leo Knegt, eveneens werkzaam in de eerste helft van de 20ste eeuw, die reeds beweerde dat astrologen veel te veel waarde hechten aan de geboortehoroscoop. Hij was de mening toegedaan dat er ook voorgeboortelijke momenten zijn aan te wijzen, die bepalend zijn voor de levensloop van een mens. Knegt deed daar onderzoek naar.

   

  Prenatale ontwikkeling van Mondriaan

  In ons eigen onderzoek zijn we tot de conclusie gekomen dat de prenatale ontwikkeling bij een mens, en bij kunstenaars in het bijzonder, van grote betekenis is voor de daaropvolgende levensloop. Bij kunstenaars komt dat onder andere naar voren in de artistieke ontwikkeling die deze kunstenaar zal doormaken.

  In de horoscoop, gemaakt door Van de Vijsel, lezen we weinig tot niks over de kunstontwikkeling binnen het werk van Mondriaan. Je kunt in de geboortehoroscoop geen aanwijzing vinden voor het ontwikkelen van een heel eigen vorm van abstraktie. In ons eigen onderzoek naar de prenatale ontwikkeling van Mondriaan zien we duidelijke aanwijzingen voor het ontstaan van abstraktie in het werk van Mondriaan.

  Een verklaringsgrond voor deze zienswijze vinden we in de uitspraken van Leonardo da Vinci, Johannes Itten en anderen.

   

  Geboortehoroskoop van Mondriaan

  In een eigen opstel over de geboortehoroskoop van Mondriaan maken we duidelijk wat het meest belangrijk is geweest voor Mondriaan

   

  Horoscoop van Mondriaan, zoals Adriaan van de Vijsel dat heeft opgesteld.

  In dit hoofdstuk gaan we verder met de feitelijke weergave van de horoscoop, zoals Adriaan van de Vijsel deze gemaakt heeft in 1912. In deze horoscoop wordt steeds melding gemaakt van een 'heerser' van bijv. de Ascendant. We geven daarom een overzichtje van deze traditionele heersers van tekens en van huizen, zoals we dat tegenkomen in de astrologische literatuur.

   

   

  Ook worden de verschillende huizen beschreven in het derde deel van de horoscoop. We geven een overzichtje dat het onderscheid van de huizen heel beknopt weergeeft.

   

   

   

  Inhoudsopgave horoscoop van Mondriaan

  blz. 05 en 06   Wetenschappelijke beoordeling

  blz. 07             Voorwoord

              eerste deel

  blz. 08             Rijzend teken - Ascendant

  blz. 09             Ascendant in Aquarius

  blz. 10 en 11   Heersende planeet

  blz. 12             Heersende planeet in teken - Saturnus in Steenbok

  blz. 13             Plaats heersende planeet - Saturnus in 11de huis

  blz. 14             Aspekten - Saturnus oppositie Jupiter

  blz. 15             Aspekten

              tweede deel

  blz. 16             Individualiteit - Zon

  blz. 17             Individuele kentrekken - Zon in Vissen

  blz. 18             Aspekten - Zon sextiel Saturnus

  blz. 19             Aspekten - Zon driehoek Jupiter

  blz. 20             Persoonlijkheid - Maan

  blz. 21             Persoonlijke kentrekken - Maan in Aquarius

  blz. 22             Plaats van de Maan - Maan op de AScendant

  blz. 23             Aspekten - Maan sextiel Neptunus

  blz. 24             Aspekten - Maan conjunct Venus

  blz. 25             Astrologische kleuren

  blz. 26             Persoonlijke kleuring

  blz. 27             Verstandelijke vermogens - Mercurius

  blz. 28             Het verstand - Mercurius in Vissen

  blz. 29             Plaats van Mercurius - Mercurius in het 1ste huis

  blz. 30             Aspekten - Mercurius sextiel Saturnus

  blz. 31             Aspekten - Zon conjunct Mercurius

              derde deel

  blz. 32

  blz. 33             Financiën

  blz. 34             Reizen

  blz. 35             Omgeving

  blz. 36             Ondernemingen

  blz. 37             Ziekten

  blz. 38             Huwelijk

  blz. 39             Erfenissen

  blz. 40             Filosofie

  blz. 41             Beroep

  blz. 42             Vrienden

  blz. 43             Occultisme

             vierde deel

  blz. 44             Samenvatting

  blz. 45             Hoedanigheden

  blz. 46             Overzicht

  blz. 47             Besluit

  blz. 48             Aanmerking

   

   

   

   

  Letterlijke tekst van de horoscoop van Mondriaan

  De tekst bestaat uit kleine, korte besprekingen in een soms onleesbaar typemachine-schrift zoals hierboven is te zien. Onderstaande opnieuw uitgeschreven teksten vullen we aan met tekst en uitleg van de astrologische elementen om daarover meer duidelijkheid te scheppen.

  In het algemeen kan al worden gezegd dat deze uitgebreide horoskoop uit 1912 minder interessant is dan de proefhoroskoop uit 1911. De uitvoerigheid van de karakterbeschrijving doet geen enkel recht aan de ontwikkeling die een mens doormaakt, al vanaf zijn eerste levensjaren. Deze uitgebreide horoskoopanalyse is te vergelijken met 'een brochure van een nog te bouwen en te bewonen huis', je kunt je al wel voorstellen hoe het er zal zijn, maar het echte 'leven in dat huis' ontbreekt. De proefhoroskoop laat dat in beginsel wel zien in enkele prognoses die besproken zijn, over relaties, over omstandigheden die zich zullen wijzigen.

  Hieronder volgen nu de afzonderlijke bladzijden, in de nummering zoals ze in de oorspronkelijke horoskoop zijn aangegeven.

   

   

   

   

   

  Het "rijzend punt" noemen we tegenwoordig Ascendant. En het "rijzend teken" is het sterrenbeeld dat aan de oostelijke horizon opkomt.

   

   

   

  Saturnus wordt wordt hier genoemd als de "heerser van het teken Aquarius". Dat is dan wel volgens de oude opvattingen, toen de planeten Uranus, Neptunus en Pluto nog niet ontdekt waren. In het algemeen wordt aangenomen dat Uranus de heerser van Aquarius is.

  Hieronder gaat de horoscoopbeschrijving van Adriaan van de Vijsel dan ook verder over Saturnus, als de heerser van Aquarius. Daar kun je nu, anno 2014, vraagtekens bij zetten.

   

   

   

   

   

   

  Adriaan van de Vijsel spreekt over een "tegenstijdig aspect" tussen Jupiter en Saturnus. Het gaat hierbij om een "Jupiter oppositie Saturnus".

  Er zijn drie soorten aspecten:

   - de werkzame, actieve, conflictaspecten ("tegenstrijdige aspecten"), de vierkanten en de opposities,

   - de harmonische aspecten, de driehoeken en sextielen tussen planeten,

   - en de conjuncties, deze kunnen bovenstaande 2 soorten van aspecten versterken.

  Vierkanten en opposities.

  Als we de horoscoop van Mondriaan bekijken, dan zien we een oppositie tussen Jupiter en Saturnus, waar Neptunus nog eens vierkant tussen staat. Uranus staat conjunct Jupiter en versterkt deze constellatie.

  Dit 'vierkanten-complex' zal zijn werkzaamheid zeker laten zien, het maakt actief, en of het echt tot conflicten aanleiding heeft gegeven, valt te onderzoeken.

  Driehoeken en sextielen.

  Bij Mondriaan wordt het 'vierkanten-complex' overbrugd door harmonische aspecten. De Zon/Mercurius maakt een driehoek naar de Jupiter/Uranus en een sextiel naar Saturnus. Verder staat Pluto sextiel naar Jupiter/Uranus en driehoek naar Saturnus. De oppositie tussen Jupiter en Saturnus heeft dus ook gunstige aspecten.

   

   

   

  Het "tegenstrijdig aspect" in bovenstaande tekst is een "Saturnus ingaand vierkant Neptunus".

   

   

   

   

   

   

   

  ..... rest volgt nog .......

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Reacties
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl